index vorige
      "Columns en ander leesvoer"

Een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van 'ICHTUS' Pinkstergemeente en Evangelie Gemeente 'De Weg' in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.
   
De gemeente draait door!

 Van de kijkbuis kennen we programna's zoals 'De wereld draait door' en 'As the world turns', maar ook het gezegde 'zonder mij draait de wereld ook wel door' geeft aan dat we zo met onze eigen dingetjes bezig kunnen zijn. Aan de andre kant kunnen we ons ook bezorgd maken over de kleinste dingetjes. Niemand doet het goed, 'ze doen maar'!

 Het liefst zouden we willen dat alles volgens het (ons) programmaboekje gaat. We zien dat bijna (?) alle visies, modellen en programma's een critisch punt hebben. We vergelijken de uitersten en proberen ergens in het midden het juiste Bijbelse model te vinden. Maar zouden die uitersten hun bijbel niet gebruikt hebben?

 We hoeven natuurlijk niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, maar een goed werkend model daar staat niet garant voor succes hier. Zegt de schrift niet 'toetst alles en behoudt het goede'? (1) .

 Vanneer we het Nieuwe Testament doorzoeken naar het wel en wee van de gemeente komen we heel wat zaken tegen die we zo kunnen toepassen op onze tijd! En als we door de eeuwen heen kijken mogen we ons best wel afvragen; 'hoe is het evangelie overeind gebleven'? Het is geen systeem geweest, noch de inzet van mensen (hoewel er noemenswaardigen zijn geweest). Het is Jezus zelf geweest die Zijn gemeente in stand heeft gehouden! Hij bid en waakt over ons (2) . Hij heeft ons Zijn belofte gegeven dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. (3) .

 Kunnen we nu rustig achterover leunen en elkaar andermans amusante blunders toemailen om daarmee te denken dat wij het nog niet zo slecht doen? (menen wij...) De wereld draait door en we denken dat de natuur zich zelf wel hersteld. We menen dat te zien, maar realiseren niet dat het zich niet herstelt, maar aanpast! We hopen op beter, tegen beter weten in! We zijn als individu, en zelfs als collectief, niet in staat de wereld te veranderen. 'Save the wales, collect them all' is niet te doen, maar 'He so loved the world, Hij wants to save us all' (4) is Gods intentie waar wij ons bij aan kunnen sluiten, al is onze bijdrage in onze ogen nog zo klein.

 Ons motief ervoor is een ander verhaal. We kunnen iets doen omdat het moet, het ons gevraagd wordt, het onze hobby is, we toch niets anders om handen hebben. Redenen te over. Ik ga daar niets over zeggen, want dat is ieders eigen verantwoording. Ik kan u wel een tip geven. Lees het boek Handelingen eens met de vraag voor u zelf; waar zou ik in dat plaatje willen zijn? Niet om u met de 'held' van het verhaal te vereenzelvigen, maar waar zou u willen zijn en waarom.

 We staan in de rij om de nieuwste spectakel film te zien, de nieuwste gadgets te kunnen kopen, we gaan naar conferenties voor de beste sprekers, de interesantste cursessen. Maar de beste plaats is om dicht bij God te zijn (5), terwijl de wereld door draait! Maar Hij laat het niet aan het toeval over; Hij heeft een Plan!

 Ontdek het zelf en deel het met elkaar en anderen (6) ; Dat is gemeente zijn!

    Rev.Camp        [jan'14]


(1) 1Th5:21 (2) Luc.22:32 (3) Mat.16:18 (4) Joh.3:16 (5) Ps.27:4 (6) 2Ti.4:3-5 Blank

De pagina opmaak is gebaseerd op een scherm formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]