xx:xM xx:Mx xx:xx xU:xx Ux:xx

      "Columns en ander leesvoer"

Een compilatie van teksten waarvan de meeste zijn verschenen als Column in het infoblad van 'ICHTUS' Pinkstergemeente en Evangelie Gemeente 'De Weg' in Zaandam. Samen met ander 'leesvoer' geven zij een weerspiegeling van een turbulente tijd zoals elke kerk of gemeente wel eens doormaakt wanneer God ons bepaalt bij fundamentele zaken die te maken hebben met het volgen van de Heilige Geest en het uitzien naar een tijd van verfrissing en opwekking in deze tijd.

"Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, elk schriftwoord het waard om te bestuderen, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." (2Tim.3:16)


Voor de tekstvermelding is in het algemeen gebruik gemaakt van de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbel Genootschap. (NBG)
Andere gebruikte Bijbelvertalingen:
    HB    = Het Boek
    STV  = Staten Vertaling
    NBV = Nieuwe Bijbel Vertaling
    KJV = New King James Version

'Ichtus' & 'De Weg'
Toon "Uiltjes" Intro
Toevoegen aan Favorieten
Roman "Een Delicate Kwestie"
Top Tien score:
T A B E L

c4y-inhoud

VW Voorwoord + Disclaimer
INT Interview met Rev.Camp
000 Internet - netwerk?
001 Opwekking, wat is dat?
002 Je geld of je leven
003 Iet, wiet, weit, weg
004 Met de vlam in de pijp
005 Voeten wassen voor het eten
006 Orde in de zaal!
007 De profetenschool
008 Wie ben ik?
009 Ouderwets goed
010 Woorden
011 Tijd - wijzer
012 Jacob, Job en Jij
013 Walkman Praise
014 Feestverlichting
015 Davids tabernakel
016 Wat is een gemeente?
017 De praktijk
018 Wordt vervolgd
019 Het is als...
020 Actie = Reacte
021 Met rode letters
022 Normalisatie
023 Het leven volgens Herman
024 Brood en spelen
025 Handelingen anno 2000
026 Ik geloof het wel
027 Kaf en koren
028 Hilversum III
029 De tactiek van de boze...
030 Eerste of laatste avondmaal?
031 Levend water
032 Het strijdkreet
033 Over en Over en Uit!
034 Scharrel kip en ei identiteit
035 Het Lemmings effect
036 Geloofsbelijdenis (ww/zn)
037 Het vleesgeworden Woord
038 Watwillenwenoueigelijk?
039 Goede voornemens...
040 Theorie en praktijk?
041 Paas feest?
042 Voor alles is een tijd...
043 Gemeente visie...
044 Het doorntje van Petrus
045 Ons geestelijk DNA
046 What's in a name?
047 Hoe lang nog?
048 1234567890
049 Kerst - mis
050 Mens zoekt God
051 Elke dag verse vis
052 Zie de ure komt....
053 Ei, ei ?
054 De essentie
055 Ubermensch?
056 Een legioen demonen
057 Eén pot nat?
058 Vriendelijkheid
059 Wij zijn heiligen
060 De samensmelting
061 Onderweg naar Bethlehem [mp3]
062 Multimediaïsme
063 Gezond en wel
064 Christelijke ruis
065 Eindtijd hoaxes
066 Gebonden vrijheid
067 Doelgericht
068 Input - Output
069 Geestelijk of natuurlijk
070 Orde op zaken
071 Zijn en blijven
072 Sacramentalisme
073 Engelenzang
074 Goed nieuws
075 Wie van de drie
076 Levensstijl
077 Tot op de letter
078 Tussen Paas en Pinkster
079 Armeluis Praise
080 Wat zie je?
081 Enzovoort
082 God noch gebod
083 Rodeo-Praise
084 Tussen BC en AD
085 Drie-eenheid
086 Door de Kracht...
087 Vrijmoedigheid
088 Samaritanen
089 Ongelofelijk
090 Vreemdgaan
091 Kerstbericht
092 Gemeente zijn
093 Vreemd vuur
094 Meer van wat?
095 Verandering
096 Fastfood
097 Waar is God?
098 Gods Licht
099 Sociale contacten
100 Zal God niet?
101 Gods grote daden
102 Israel visies
103 Het hoe en waarom
104 Onze referentie
105 De appelplukvereniging
106 De Weg
107 FF4JC
108 Gods Naam
109 Wormen en Maden
110 Bij voorbaar dank?
111 Verloren tijd?
112 Charismata
113 Soorten en maten
114 God is God
115 Verwachting
116 De gemeente draait door!
117 Toeval
118 Jaloezie
119 Like it, or Not
120 Window shopping
121 Christelijk
122 Hazen vangen
123 Monotheisme
124 Open kerk
125 Geven
126 Hidden manna
127 De Gemeente draait door
128 Associatiegebrek
129 Ondergesneeuwd
130 Bovennatuurlijk
131 Theocratie
132 Gedoogcultuur
133 Sociale Media
134 Lutherjaar
135 Kleptomanie
136 Nog eventjes geduld...
137 Maar Wat Als...


waterdrop

Deze pagina is gebaseerd op een formaat van 1024 bij 768 pixels. [gebruik F11 voor meer beeld]